Hacıqaraqaşlı kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Hacıqaraqaşlı kəndi

Kilvar kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Kilvar kəndi

Taxtalar kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Taxtalar kəndi

Söhbətli kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Söhbətli kəndi

Xırdaoymaq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Xırdaoymaq kəndi

Udulu kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Udulu kəndi

Ərəblər kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Ərəblər kəndi

Leyti kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Leyti kəndi

Mollakamallı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Mollakamallı kəndi

Məliklər kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Məliklər kəndi

Qazbabalı kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Qazbabalı kəndi

Çaraq kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Çaraq kəndi

Daşlıyataq kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Daşlıyataq kəndi

1 saylı ümumi orta məktəb

Ünvan: Surra kəndi

Telefon: 3534481

2 saylı ümumi orta məktəb

Ünvan: V.Abdullayev küçəsi

Telefon: 3532491